به کاربردن کالوکیشن ها در جمله های ساده

به کاربردن کالوکیشن ها در جمله های ساده

کالوکیشن ها لزوماً واژگان پیچیده ای نیستند: هر دو یا سه واژه ای که با هم در یک معنی به خصوص و منحصر به فرد به کار روند، کالوکیشن هستند و نمره هفت به بالا در رایتینگ و اسپیکینگ برایمان به ارمغان می آورند. به مثال های ساده زیر دقت کنید و به سوالات پاسخ دهید.
city vocabulary
city vocabulary
پاسخ:
city vocabulary answers
city vocabulary answers
امتیاز شما post
مقالات مرتبط