ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
چگونگی نوشتن پاراگراف های بدنه رایتینگ تسک دو

چگونگی نوشتن پاراگراف های بدنه رایتینگ تسک دو

  پس از نوشتن مقدمه لازم است به اصل مطلب یا ایده های اصلی بپردازیم.
  1.  ایده اصلی را در یک جمله کوتاه، کلی و ساده به عنوان جمله اول پاراگراف بیاورید. به این جمله “تاپیک سنتنس” میگویند.
  2.  در جملات بعدی دلایلی برای ایده خود ذکر کنید.
  3.  جملات بعدی میتوانند یک مثال برای حمایت از ایده اصلی یا بسط آن باشد.( مثال میتواند کاملاً تخیلی و غیر واقعی باشد، اما حتماً باید مرتبط با موضوع باشد.) دقت کنید که مثال ها نباید لزوماً با for example… شروع شوند و حتماً نباید در مورد موضوع خاصی باشند: حدی از عمومی بودن مطلوب است: some degree of generality
  4.  جملات بعدی کامنت شخصی شما برای بسط بیشتر موضوع خواهد بود.
  5.  سپس پاراگراف را با یک جمله “کلینچر” یا پایان دهنده تمام میکنیم. این جمله میتواند حرکتی نرم(smooth transition) به پاراگراف بعدى باشد.
توجه داشته باشید که این  فقط یک شیوه نوشتن پاراگراف بدنه است و شما هر گونه راحت هستید از ایده اصلی خود دفاع کنید و هر گاه حس کردید که دلایل و ادله کافی آورده‌اید، پاراگراف را پایان دهید. نکته بسیار مهم اینست که هر پاراگراف داراى “فقط و فقط” یک ایده اصلی “central topic” باشد.
مقالات مرتبط