چگونگی محاسبه نمره رایتینگ در آیلتس

چگونگی محاسبه نمره رایتینگ در آیلتس

  چهار فاکتور نمره دهی وجود دارد
  1.  پاسخ جامع و مانع به سوال( فقط به سوال پاسخ دهید، به چیزی جز سوال پاسخ ندهید،به تمام جنبه های سوال پاسخ دهید و حداقل تعداد کلمات را رعایت کنید). Task Response.
  2.  انسجام میان پاراگرافی و میان جمله ای ( استفاده روان و حداقلی از دیسکورس مارکر ها که ماه گذشته در همین کانال بحث شد و میتواند در پست های بالاتر مطالعه کنید) coherence and cohesion .
  3.  واژگان درست و مناسب و سطح بالا Lexical Resource . 
  4.  گرامر صحیح و پیچیده grammatical range and accuracy .
هر چهار فاکتور فوق نمره مساوی دارند اما بر خلاف نمره اورال آیلتس، اینجا نمره پایینتر ملاک قرار میگیرد. مثلاً اگر کسی از سه فاکتور ۶ و از یکی دیگر ۵ کسب کند، نمره رایتینگ آن تسک ۵٫۵ است! به سوال تسک دو زیر دقت کنید و نمونه‌ پاسخی که ۷٫۵ گرفته است را ببینید.
sample question writingtask2
sample question writingtask2
sample writingtask2
sample writingtask2
ممتحن به واژگان و گرامر ۸ داده و به فاکتورهای الف و ب ۷٫ بنابراین نمره کندیدت فوق ۷٫۵ است و نه ۸٫
امتیاز شما post
مقالات مرتبط