۴۰ اشتباه رایج از ۳۰۰ رایتینگ تصحیح شده زبان آموزان آفرینش در هفته‌ای که گذشت – (بخش دوم)

5
3890
ielts tips

۴۰ اشتباه رایج از ۳۰۰ رایتینگ تصحیح شده زبان آموزان آفرینش در هفته‌ای که گذشت – (بخش دوم)

21. شکل صحیح علامت‌گذاری however در بین دو جمله به صورت (–,however;–) می‌باشد.

22. کلمات somebody,nobody,everybody با فعل مفرد می‌آیند ولی ضمیری که به آنها اتلاق می‌شود جمع است.

.Everybody likes to stay in a luxury hotel
.Everybody can do everything if they want to

23. کلمه timetable با هم نوشته می‌شود و نوشتن این کلمه به صورت time table درست نیست.

24. کلمه internet با حرف تعریف the می‌آید.

25. کلمه latest با حرف تعریف the می‌آید.

26. . حرف اضافه on/from ،internet می‌باشد.

27. کلمه regardless با حرف اضافه of می‌آید.

.This job is open to all, regardless of previous experience

28. کلمه economic به معنی اقتصادی است ولی کلمه economical به معنی مقرون به صرفه بودن است.

29. بعد از حروف اضافه فعل به صورت ing می‌آید.

30. حرف اضافه in، invest می‌باشد.

31. کلمه cannot با هم نوشته می‌شود و نوشتن این کلمه به صورت can not درست نیست.

32. حرف اضافه on ، scale می‌باشد.

On a large scale

33. کلمه avoid حرف اضافه ندارد.

34. کلمه environment با حرف تعریف the می‌آید.

35. کلمه attend حرف اضافه ندارد.

36. کلمه outdoor با هم نوشته می‌شود و نوشتن این کلمه به صورت out door صحیح نیست.

37. کلمه affect حرف اضافه ندارد.

38. حرف اضافه for ،reason می‌باشد.

39. بعد از a number of فعل جمع ولی بعد از the number of فعل مفرد به کار می‌رود.

The number of people is increasing/ a number of people are coming

40. کلمه information غیر قابل شمارش است و نوشتن آن به صورت informations درست نمی‌باشد.

آفرینش در اینستاگرام

اشتراک در این دیدگاه
اطلاع‌رسانی
5 دیدگاه‌
تازه ترین دیدگاه‌ها
قدیمی‌ترین دیدگاه‌ها بیشترین رأی
Inline Feedbacks
مشاهده تمام دیدگاه‌ها