ثبت‌نام عمومی کلاسهای حضوری ترم مرداد
۴۰ اشتباه رایج از ۳۰۰ رایتینگ تصحیح شده زبان آموزان آفرینش در هفته‌ای که گذشت – (بخش اول)

۴۰ اشتباه رایج از ۳۰۰ رایتینگ تصحیح شده زبان آموزان آفرینش در هفته‌ای که گذشت (بخش اول)

۴۰ اشتباه رایج از ۳۰۰ رایتینگ تصحیح شده زبان آموزان آفرینش در هفته‌ای که گذشت – (بخش اول)

1. کلمه lifestyle با هم نوشته می‌شود و نوشتن این کلمه به صورت life style درست نیست. 2. بعد از عبارت In this essay حتما کاما(,) بگذارید. 3. کلمه discuss حرف اضافه about ندارد. 4. کلمه less برای اسامی غیرقابل شمارش به کار می‌رود. نوشتن less family members صحیح نمی‌باشد و شکل درست آن few family members است. 5. کلمه society حرف تعریف the نمی‌پذیرد. 6. حرف اضافه with ، interact می‌باشد.

Interact with each other

7. بعد از lead to فعل به صورت ing می‌آید.

. …It leads to having

8. عبارت for instance اگر در وسط جمله بیاید، باید بین دو کاما (Between commas) باشد. مثال:

…It seems, for example, the main cause

9. کلمه behaviour شکل جمع ندارد و نوشتن آن به صورت behaviours صحیح نمی‌باشد. 10. بعد از a myriad of به معنی a very large number of اسم به صورت جمع می‌آید.

A myriad of choices

11. کلمه basis مفرد می‌باشد و حرف اضافه آن on است

on a daily basis

12. بعد از عبارت contribute to فعل به صورت ing می‌آید. 13. بعد از modals فعل به صورت قسمت اول می‌آید. نوشتن can led صحیح نیست و شکل درست آن ، به صورت can lead to است. 14. کلمه regarding حرف اضافه to ندارد. 15. از مخفف نوشتن (contraction) در task 2 خودداری کنید. مثل can’t/won’t 16. کلمه workload با هم نوشته می‌شود و نوشتن این کلمه به صورت work load درست نیست. 17. حرف اضافه of، deprived می‌باشد نه from. 18. کلمه workplace با هم نوشته می‌شود و نوشتن این کلمه به صورت work place درست نیست. 19. عبارت considerable amount of حرف تعریف نامعین a نیاز دارد.

A considerable amount of

20. در عبارت While, I think the necessity گذاشتن کاما پس از while اشتباه است.
مقالات مرتبط
5 نظر
هما

ممنون . مفید بود . لطفا در صورت امکان هفتگی بگذارید.

عطا

سلام
ممنون که هستید

soheila

ممنون خیلی خوب بود

مجتبی

خیلی مفید بود..بخش دوم گذاشته نمیشه؟

علی صباح

عالی بود. تشکر. لطفا باز هم از این اشتباهات رایج که تو رایتینگها دیده میشه بیشتر مطلب بگذارید.

نظرات بسته شده‌اند.