ثبت نام کلاسهای حضوری ترم تیرماه
چند پاراگراف بنویسیم؟

چند پاراگراف بنویسیم؟

چند پاراگراف بنویسیم؟

یکی از سوالات زبان آموزان در تسک ۲ رایتینگ این است که مقاله را باید در چند پاراگراف نوشت؟! در پاسخ باید گفت تعداد مفاهیم کلیدی و اصلی سوال تعیین کننده تعداد پاراگراف هاست. با توجه به اینکه اکثر سوالات ۲ بخش اصلی دارند (مثلا two views; advantages and disadvantages; problems and solutions و …) نوشتن چهار پاراگراف می‌تواند انتخاب منطقی‌تری باشد. دقت کنید که چه در حالت ۴ پاراگرافه و چه ۵ پاراگرافه، باید بالانس و‌ توازن بین حجم پاراگرافها و ایده‌پردای هر یک وجود داشته باشد در غیر این صورت همه نمره task response و هم cohesion and coherence را از دست خواهید داد.
مقالات مرتبط