ثبت‌نام عمومی کلاسهای حضوری ترم مرداد
چالش زمان در پارت ۲ اسپیکینگ

چالش زمان در پارت ۲ اسپیکینگ

چالش زمان در پارت ۲ اسپیکینگ

بسیاری از زبان آموزان در پارت ۲ اسپیکینگ معمولا پاسخ کوتاهی به تسک‌کارد می دهند و پس از ۴۰ ثانیه صحبت بیشتری برای ارائه ندارند، در این مواقع دو حالت پیش می‌آید:
  1.  یا زبان آموز صحبت خود را متوقف می‌کند؛
  2.  و یا با عباراتی نظیر «as I said» به طور کلیشه ای شروع به تکرار صحبت های قبلی می کند که در هر دو حالت نمره fluency and coherence از دست می‌دهد.
برای حل این مسئله راهکارهایی وجود دارد که در زیر توضیح داده می شود . یکی از روش های کاربردی برای مدیریت ۱ تا ۲ دقیقه در پارت ۲ استفاده از تکنیک elaboration است. در تسک کارد پارت ۲ یک سری کلمات کلیدی در سوالات وجود دارد که عموما پاسخ کوتاهی دارند. با استفاده از تکنیک elaboration برای اینکه بتوانیم زمان بیشتری صحبت کنیم باید این پاسخ ها را به صورت مبسوط تشریح کنیم. به عنوان مثال اگر سوال از شما می خواهد راجع به آخرین کادویی که دریافت کرده اید صحبت کنید در پاسخ به آن بخش از سوال که مربوط به شخص کادو دهنده است به جای عنوان کردن یک اسم می توانید در مورد آن شخص، ویژگی های شخصیتی او و ارتباط او با خود صحبت کنید تا بتوانید زمان بیشتری صحبت کنید. دقت کنید مبسوط صحبت کردن باید به گونه ای باشد که ارتباط توضیحات شما با موضوع اصلی به طور کامل قطع نشود.
مقالات مرتبط