ثبت نام کلاسهای حضوری ترم تیرماه
پرهیز از تکرار یا Repetition برای گرفتن نمره ۶ و بالاتر اسپیکینگ

پرهیز از تکرار یا Repetition برای گرفتن نمره ۶ و بالاتر اسپیکینگ

همانطور که در پست قبلی در طول هفته ی گذشته اشاره شد، برای گرفتن نمره ی ۶ و بالاتر در مؤلفه ی روانی و انسجام گفتار (fluency and coherence) در مقوله ی speaking، باید از تکرار گفته، به هر شکلی، پرهیز کرد. برای رعایت این امر، کافیست به مواقعی که تکرار ممکن است اتفاق بی افتد توجه داشته باشید. ‌یکی از مواقع متداولی که تکرار اتفاق می افتد، زمانی است که ممتحن سوالی را مطرح کرده و فرد به صورت ناخودآگاه پاسخ خود را با همان رشته کلمات سوال آغاز میکند:

Examiner: Where is your hometown? Example: My hometown is…

اینکار مصداق بارز تکرار در گفتار است که حتما باید از آن پرهیز کرد. به عنوان یک جایگزین، توصیه میشود که پاسخ را با paraphrase کردن، یا تغییر کلی کلمات سوال آغاز کنید:

Examiner: Where is your hometown? Example 1: Tehran is the city I live in… Example 2: I am currently living in Esfahan, but I was born and brought up in Tabriz.

یکی دیگر از مواقعی که تکرار اتفاق می افتد، زمانی است ک فرد ایده ای نا مناسب یا بیش از حد مختصر دارد. به علت کوتاهی احتمالی پاسخ، ممکن است فرد، برای خرید زمان بیشتر، یا پرهیز از سکوت، دچار تکرار شود. این اتفاق در بخش های دوم و سوم امتحان محتمل تر است. برای حل این مورد، باید روی بسط دادن پاسخ (که در جهت رفع مکث توصیه شد) تمرکز کرد. در مثال اول تمرکز صرفا روی حرف زدن است؛ اما در مثال دوم، تمرکز روی بسط دادن موضوع.

Examiner: How do you think individuals can help solve the problem of air pollution?

Example 1: I think people should use public transportation. To use public transportation, the government should educate people because using public transportation is very important.

Example 2: I think people should use public transportation. To do this, I believe the government should educate the people. I myself…

مقالات مرتبط