اهمیت پاراگراف بندی در تسک ۱ رایتینگ آکادمیک

اهمیت پاراگراف بندی در تسک ۱ رایتینگ آکادمیک

اهمیت پاراگراف بندی در تسک ۱ رایتینگ آکادمیک

اصولا زمانی که سوال تسک ۱ نمودار، گراف یا جدول داده ها باشد نحوه پاراگراف بندی بدنه رایتینگ می تواند تا حدی منعطف باشد. اما… برای کسب نمره بالاتر از ۷ چگونگی تقسیم بندی پاراگراف های بدنه بسیار حائز اهمیت است و باید با منطق تفکیک داده ها هماهنگی داشته باشد.
2/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط