واژگان سطح بالا در مورد علت و معلول

0
528
advance vocabulary of cause & effect
advanced vocabulary of cause & effect

ویدئوی زیر حیطه مناسبی از واژگان “علت و معلول” را در رایتینگ در اختیار شما قرار می دهد. نگاه کنید و نکته برداشته و سپس با استفاده از آن در مورد موضوع زیر بنویسید :

.These days insufficient respect is given to the elderly people in society
?What are the causes of this
?What consequences can it have

Watch the video below to have a good grasp of vocabulary on “Cause and Effect” Topics in writing
https://youtu.be/xiRNpeZrFog

 

اشتراک در این دیدگاه
اطلاع رسانی
0 دیدگاه‌
Inline Feedbacks
View all comments