نکاتی کلیدی در مورد تسک یک رایتینگ آکادمیک

نکاتی کلیدی در مورد تسک یک رایتینگ آکادمیک

 
  1.  INTRODUCTION : پاراگراف اول بهتر است فقط پارافریز (دوباره نویسی سوال با واژگان و گرامر متفاوت) باشد.
  2.  BODY : هر روند اساسی با دو شرط زیر باید پوشش داده شود الف: هر ادعایی در بدنه متن باید با عدد و رقم ساپورت شود. ب: هر جایی که ممکن بود باید شباهت‌ها و تضادها را نشان داد.
  3.  OVERVIEW : حتماً یک overview یا دید کلی در انتها آورده شود. دید کلی میتواند شامل دوباره گویی مقدمه و روند های کلی شود. (میتوان دید کلی را به جای انتها در مقدمه هم آورد).
  4.  رعایت نکردن ۳ نکته فوق باعث میشود که نمره از پنج و نیم بالاتر نرود!
  5.  چیزی به نام conclusion در تسک یک نداریم. مطلقاً!
  6. در تسکهای یکی که پروسه تولید چیزی ذکر میشود معمولا عدد نداریم و موظفیم در هر پاراگراف حداقل سه ساختار مجهول یا passive استفاده کنیم. ( به خاطر نمره بیشتر، passive modal توصیه میشود.)
task1 sample
task1 sample
task1 answer
task1 answer
نوشته های مرتبط