نکاتی کلیدی تسک۱ رایتینگ آکادمیک

نکاتی کلیدی تسک۱ رایتینگ آکادمیک

 INTRODUCTION پاراگراف اول بهتر است فقط پارافریز (دوباره نویسی سوال با واژگان و گرامر متفاوت) باشد. BODY هر روند اساسی با دو شرط زیر باید پوشش داده شود : الف: هر ادعایی در بدنه متن باید با عدد و رقم ساپورت شود. ب: هر جایی که ممکن بود باید شباهت‌ها و تضادها را نشان داد. OVERVIEW
  •  حتماً یک overview یا دید کلی در انتها آورده شود. دید کلی میتواند شامل دوباره گویی مقدمه و روند های کلی شود. (میتوان دید کلی را به جای انتها در مقدمه هم آورد).
  •  رعایت نکردن نکات فوق باعث میشود که نمره از پنج و نیم بالاتر نرود!
  •  چیزی به نام conclusion در تسک یک نداریم. مطلقاً!
  • در تسکهای یکی که پروسه تولید چیزی ذکر میشود معمولا عدد نداریم و موظفیم در هر پاراگراف حداقل سه ساختار مجهول یا passive استفاده کنیم. ( به خاطر نمره بیشتر، passive modal توصیه میشود.)
5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط