نکاتی درباره تحصیل در دانشگاه های کانادا

نکاتی درباره تحصیل در دانشگاه های کانادا

نکاتی درباره تحصیل در دانشگاه های کانادا

هر ساله بالغ بر ۱۳۰۰۰۰ دانشجو از سراسر جهان برای تحصیل وارد کانادا می شوند . اکثر دانشجویان بین المللی نیازمند اجازه تحصیل در کانادا می باشند . اگر چه در برخی موارد استثنا وجود دارد .

اجازه تحصیل در شرایط زیر نیاز نمی باشد :

برای تحصیل در دوره ای که مدت آن کمتر از شش ماه باشد . کودکانی که والدین آنها در کانادا وضعیت قانونی دارند ( نه وضعیت توریستی ) خانواده یا اعضای نماینده خارجی در کانادا مجوز تحصیل سندی است که از سوی اداره مهاجرت کانادا صادر شده و بنابر آن دانشجو می تواند در مدت محدود و معمولا در دانشکده ای مشخص یا برنامه ای مشخص در کانادا اقامت داشته باشد . اداره مهاجرت کانادا معمولا پس از دریافت پذیرش دانشگاه و احراز توانایی دانشجو جهت تامین هزینه های زندگی و شهریه دانشگاه مجوز تحصیل را صادر می کند . در برخی موارد اداره مهاجرت متقاضی را به گذراندن آزمایشهای پزشکی و تهیه سوء سابقه از پلیس ملزم می سازد . ویزای اقامت موقت ( TRV ) برای افرادی که برای ورود به کانادا نیاز به تهیه ویزای توریستی دارند، لازم است. ویزای اقامت موقت برای کشورهای معاف از ویزا لازم نمی باشد

کار در کانادا در حین تحصیل ( Working in Canada as an International Student ) :

اداره مهاجرت کانادا به دانشجویان خارجی اجازه کار در کانادا با شرایط محدودی را می دهد دانشجوی خارجی باید توانایی پرداخت هزینه های زندگی و تحصیل خود را در حین تحصیل داشته باشد اما در برخی موارد نیز می تواند کار کند . کار در دانشگاه بدون اجازه کار خارج از دانشگاه با اجازه کار در برنامه های تعاونی یا کارآموزی که سابقه کاری جزوی از برنامه تحصیلی قلمداد می شود با اجازه کار در برنامه های کاری پس از فارغ التحصیلی به مدت یک یا دو سال با توجه به رشته تحصیلی و با اجازه کار در ضمن ، همسر دانشجویان می تواند در زمان تحصیل همسر خود در کانادا کار کنند
امتیاز شما post
مقالات مرتبط