ثبت نام کلاسهای حضوری ترم تیرماه
بیشتر از تعداد واژگان خواسته شده در رایتینگ نوشتن

بیشتر از تعداد واژگان خواسته شده در رایتینگ نوشتن

  سوال: آیا بیشتر از ۲۵۰ کلمه در تسک دو یا بیشتر از ۱۵۰ کلمه در تسک یک ( چه جنرال و چه آکادمیک) نوشتن، نمره بیشترى برایم به ارمغان می آورد یا اینکه به ضرر من است و نمره ام کم تر می‌شود( از استادی شنیده بودم که بیشتر از تعداد مشخصی واژه توسط ممتحن تصحیح نمیشود) ؟ پاسخ: هیچکدام! بیشتر نوشتن تاثیری روی نمره شما ندارد، چه مثبت و چه منفی و ممتحن هم موظف است آنچه را نوشته‌اید کاملاً و تا پایان بخواند. اما دقت کنید که
  1.  هر چه بیشتر بنویسید، احتمال اینکه ممتحن در آن خطاهای گرامری و املایی پیدا کند بیشتر است!
  2. در تسک یک رایتینگ آکادمیک، مثلاً کسی که سیصد کلمه ( به جای یکصد و پنجاه کلمه) نوشته است، به احتمال بسیار زیاد، دستور ثابت همه تسک های یک آکادمیک که به شما امر میکند نمودار یا چارت را با “انتخاب و گزارش روندهای اصلی خلاصه” کنید، رعایت نکرده است و نمره task achievement پایینی میگیرد.
پس به طور کلی، در صورت ضرورت و اجبار، در تسک یک تا ۱۹۰ واژه و در تسک دو تا حداکثر ۳۰۰ واژه ایرادی ندارد ولی توصیه هم نمیشود. بیشتر از این، شما ریسک off topic نوشتن یا افزایش اشتباهات گرامری و املایی خود را بالا برده‌اید.
مقالات مرتبط