نمونه سوال رایتینگ تسک یک آکادمیک

نمونه سوال رایتینگ تسک یک آکادمیک

  یکی از بهترین شیوه های تمرین و تقویت تسک یک آکادمیک، ابتدا دیدن پاسخ و سپس نوشتن سوال آن همراه با شکل است. شما باید تخیل قوی و به task achievement نیز تسلط کامل داشته باشید. این تمرین بهترین راه برای افزایش نمره coherence and cohesion و task achievement است. نمونه پاسخ زیر را دقیقا بخوانید و سوال آنرا در ذهن شکل دهید و حدس بزنید.
task1 model answer
task1 model answer
سوال
task1 model question
task1 model question
نوشته های مرتبط