ثبت نام کلاسهای حضوری ترم تیرماه
نکاتی در مورد لیسنینگ IELTS

نکاتی در مورد لیسنینگ IELTS

 
  1.  لیسنینگ در آکادمیک و جنرال چه در سوالات و چه در سیستم نمره دهی کاملاً مشابه است.
  2.  هر چیزی را فقط یک بار میشنویم، پس نت برداری در حین گوش دادن لازم است.
  3.   هر پاسخی که از نظر گرامری و املایی مشکلی داشته باشد، کاملاً غلط است.
  4.   چهل سوال از آسان به سخت داریم که در آنها ارزش سوالات برابر است: هر پاسخ درست فقط یک امتیاز، چه از سوالات آسان بخش اول چه از سخت ترین سوالات بخش چهارم.
طبق نکته فوق اگر در بخش یک زمان اضافه آوردیم، عقلانی تر است که آنرا صرف بخش دو کنیم که احتمال پاسخ درست به آن دادن بیشتر است. دقت کنید که فرقی نمی کند که شما بیست سوال آسان بخش یک و دو را درست پاسخ دهید یا بیست سوال سخت قسمت سه و چهار را، در هر دو صورت بیست پاسخ درست در لیسنینگ یعنی نمره پنج و نیم! بنابراین با مدیریت زمان، سعی کنید “بیشترین”  پاسخ درست را داشته باشید.
مقالات مرتبط