ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
موضوعات اصلی مختلف در اسپیکینگ

موضوعات اصلی مختلف در اسپیکینگ

  هشت موضوع اصلی که توانایی شما در انجام آنها در اسپیکینگ سنجیده می‌شود.
  1.  introduce yourself
  2.  agree or disagree
  3.  ask someone to repeat or explain
  4.  give arguments for and against
  5.  make guesses
  6.  talk about your own experiences
  7. justify a point of view
  8. talk about work/study experience and plans
توصیه می شود با نگاهی به دیکشنری های موضوعی ( مثل لانگمن) تم های فوق را بررسی کرده و انواع مختلف واژگان و کالوکیشن هاى مرتبط را فیش برداری کنید. در این جا سعی می شود به تدریج، موضوعات فوق در قالب فایل های پی دی اف به شما ارائه شود. تکرار مکررات! در اسپیکینگ چگونه گفتن بسیار مهمتر از چه چیزی گفتن است.
مقالات مرتبط