دانلود مجله تایم ۲۰ فوریه ۲۰۱۷

دانلود مجله تایم ۲۰ فوریه ۲۰۱۷

دانلود مجله تایم ۲۰ فوریه ۲۰۱۷

مجله تایم برای تقویت ریدینگ آکادمیک و جنرال فوق العاده مفید است. پیشنهاد ما مطالعه هر روز یک مقاله است. استفاده از دیکشنرى انگلیسى به انگلیسى فراموش نشود.
Time Newsletter – Feb 20th – 2017
5/5 - (1 امتیاز)
نوشته های مرتبط