لغات سخت و نمره بالا

لغات سخت و نمره بالا

لغات سخت و نمره بالا

در آزمون آیلتس شما بر اساس طول و پیچیدگی لغات ارزیابی نمی‌ شوید. بلکه بر اساس طریقی که آن‌ ها را به کار می ‌برید و کنار هم می ‌چینید ارزیابی می‌ شوید. (لغات باید برای جواب دادن به سوال بکار رفته باشند نه برای show off کردن) برای کسب نمرات بالا کلماتی را یاد بگیرید که کمکتان می ‌کنند که ایده‌ هایتان را با انعطاف پذیری و دقت بیان کنید. تصور کنید که می ‌خواهید بگویید: دو طرف نتوانستند به توافق برسند. یک شکل صحیح و طبیعی بیان این مفهوم به این صورت است:

.The two sides failed to reach an agreement

ولی زبان آموزی که دارای دانش کافی برای ساخت این جمله نیست ممکن است همین جمله را اینطور بیان کند:

.This agreement is a controversial issue for the two sides

این جمله نمی تواند مفهوم دقیقی را که نویسنده در نظر داشته است برساند، هرچند که لغات بزرگتری به کار برده باشد، و در نتیجه نمره از دست خواهد داد.
مقالات مرتبط