ثبت‌نام عمومی کلاسهای حضوری ترم مرداد
قوانین خرید زمین کشاورزی برای خارجی ها در کانادا

قوانین خرید زمین کشاورزی برای خارجی ها در کانادا

قوانین خرید زمین کشاورزی برای خارجی ها در کانادا

بریتیش کلمبیا

در بریتیش کلمبیا قانونی برای محدود کردن مالکیت خارجی زمین های کشاورزی وجود ندارد. اگرچه آژانسی در بریتانیا کلمبیا وجود دارد که کاربردهای غیر کشاورزی از زمین های کشاورزی خاص را تنظیم می کند. کمیسیون اراضی کشاورزی تقریبا 4.7 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، شامل منطقه کاربری اراضی قرار داده است که در آن اولویت کشاورزی است. کمیسیون اراضی کشاورزی گزارشی را در نوامبر 2010 تهیه کرد، که حاکی از آن بود که ذی نفعان مالکیت خارجی اراضی موجود در ذخیره اراضی کشاورزی را به عنوان نگرانی هنگام مشاوره در مورد نحوه به سازی آژانس مطرح کردند. با این حال، نه گزارش سال2010 و نه انتشارات اخیر کمیسیون اراضی کشاورزی، اعمال تغییرات قانونی برای کنترل مالکیت زمین را توصیه نمی کنند. بنابراین، فعلا هیچ تغییری که انتظار می رود در قوانین بریتانیا کلمبیا مربوط به مالکیت خارجی زمین های کشاورزی باشد، وجود ندارد.

آلبرتا

قانون آلبرتا این است که مالکیت خارجی زمین های کشاورزی را (به استثنای معادن و مواد معدنی) را در دو قطعه حاوی 20 هکتار در کل جمع می کند. فقط شهروندان کانادایی، اقامت دائم و شرکت های مستقر در کانادا تحت تاثیر این مقررات قرار ندارند. اگر شخص یا اشخاص خارجی بر خلاف مقررات، زمین را به دست آورند، دادگاه می تواند دستور فروش قضایی منافع مالک خارجی را برای زمین صادر کند: هرگونه فعالیتی که طبق آن قانون حق دسترسی زمین ( آلبرتا) تاسیس یک تاسیسات صنعتی، فرآوری ساخت تجاری یا حمل و نقل امکان پذیر باشد، در صورتی که مساحت هر تسهیلات جداگانه از 80 هکتار تجاوز نکند، می توان فعالیتی برای حق ورود به آن را صادر کرد. خط لوله، انتقال خط لوله پالایشگاه، یا نیروگاه استخراج شن، خاک و رس، یا سنگ مرمر ماسه ای، در صورتی که مساحت هر پروژه یا پروژه جداگانه از 160 هکتار تجاوز نکند و ایجاد اقامتگاه بیش از 20 هکتار و یا انجام مسکونی بیش از 80 هکتار انجام شود. اگرچه، مالک باید ظرف سه سال از اتمام یا ترک آن هدف و علاقه خود را به زمین معطوف کند.

ساسکاچوان

غیر ساکنان ممکن است حداکثر 10 هکتار زمین مزرعه ساسکاچوان (به استثنای مواد معدنی و زمین مورد استفاده در درجه اول به منظور استخراج، فرآوری یا انتقال مواد معدنی) را بدست آورند. ساکنین شهروندان کانادایی یا افرادی هستند که حداقل 183 روز در سال در کانادا اقامت دارند. مجازات عدم رعایت مقررات، جریمه نقدی حداکثر 10.000 دلار برای یک فرد و تا 100.000 دلار برای یک شرکت است. هیئت امنیت اراضی مزرعه می تواند حکمی را صادر کند که ملزم شود صاحب خارجی زمین خود را واگذار کند و می تواند حکم دادگاه را برای یاری در اجرای آن از جمله حکم دریافت کند.

انتاریو

برنامه ریزی کاربردی اراضی کشاورزی انتاریو توسط بیانیه سیاست های استانی سال 2005 صادرشده، بر اساس قانون برنامه ریزی اداره می شود (نه بیانیه سیاستی و نه قانونگداری سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی در انتاریو را محدود نمی کند). تنظیم موارد استفاده و تعدیل زیادی در مناطق کشاورزی اصلی که مطابق با سیستم طبقاتی موجودی سرزمین کانادا تعیین شده است. وزیر کشاورزی موظف است هر پنج سال یکبار اساسنامه را بررسی کند. این بررسی در مارس سال2010 آغاز شد و دولت اکنون مشارکت در مورد پیش نویس سیاست ها را پذیرفته است. در حال حاضر هیچ تغییری در رابطه با تملک خارجی زمین در مورد کشاورزی وجود ندارد.

کبک

ساکنان غیر مقیم کبک باید برای به دست آوردن بیش از4 هکتار (یا حدود 10 هکتار) زمین کشاورزی حفاظت از قلمرو کشاورزی کبک را بخواهند. کمیسیون در هنگام بررسی درخواست خرید زمین مزرعه توسط افراد غیر مقیم کبک، به شرایط زیر اجازه صادر کنند:
  • اگر زمین مورد نظر برای کشت خاک یا پرورش دام مناسب نباشد.
  • اگر افراد قصد اقامت در کبک را داشته باشند و به مدت 4 سال در کبک ساکن بوده باشند.
  • پس از پایان دوره تابعیت کانادا یا اقامت دائم تبدیل خواهد شد.
مقالات مرتبط