سوالی رایج در باب ریدینگ

سوالی رایج در باب ریدینگ

سوالی رایج در باب ریدینگ

اول متن را بخوانیم و به سوال‌ها پاسخ دهیم یا اول سوال ‌ها را بخوانیم؟
در پاسخ به سوالات ریدینگ در مرحله اول سوالات را “اسکیم” کنید تا “کلیدواژه“‌ها را بیابید. اسکیم‌ کردن یا سريع خوانى مهارتی‌ست برای خواندن متون که در آن با نگاهى کلی می‌توان به مفهومی جامع و درک كلى از متن دست یافت و کلیدواژه‌ ها همان کلمات اصلی و مهمی هستند که به ما کمک می کنند تا جواب هر سوال را در متن پیدا کنیم. بنابراین: سوال ها را اسکیم کنید یا همان سريع بخوانید تا کلیدواژه‌ ها را بیابید. دور کلیدواژه‌ ها دایره بکشید. پاراگراف اول حائز اهمیت ویژه ‌ای است و درک مناسبی از کل متن به ما می دهد، بنابراین پاراگراف اول “ریدینگ” را با سرعت نرمال بخوانید و در صورتی که سوالی مرتبط با پاراگراف اول وجود داشت به آن پاسخ دهید. در غیر این صورت به سراغ پاراگراف ‌های بعدی بروید اما این بار سرعتتان را افزایش دهید و مهارت “اسکن کردن” را به کار بگیرید تا کلیدواژه ها را در متن بیابید. اسکن کردن نیز مهارتی ست برای پاسخ به سوالات ریدینگ که در آن شما تمام متن را نمی خوانید بلکه به کمک انگشت یا گاهی یک قلم کلمه‌ ای خاص یا عبارتی را در متن جستجو می ‌کنید. پس از اینکه کلیدواژه‌ ها را در متن یافتید در واقع شما تازه پاراگرافی را که در آن جواب سوال نهفته است پیدا کرده اید. حال بایست سوال و پاراگراف مربوط را به دقت بخوانید و “تحلیل” کنید تا به پاسخ برسید.

جمع بندی

۱- سوال ها را اسکیم کنید. ۲- دور کلیدواژه ها دایره بکشید. ۳- پاراگراف اول را به دقت بخوانید و اگر سوالی مرتبط به آن پاراگراف وجود داشت به آن پاسخ دهید. ۴- بقیه پاراگراف ها را اسکن کنید تا کلیدواژه ها را بیابید. ۵- پس از پیدا کردن کلیدواژه ها در متن با تحلیل درست به سوال ها پاسخ دهید.
مقالات مرتبط
1 نظر
masoud

i appreciate you writing this article

نظرات بسته شده‌اند.