سوالات Summary Completion در Reading

سوالات Summary Completion در Reading

دو نکته راجع به مهارت Reading سوالات Summary Completion با لیست گزینه‌ها

  1. اگر‌ در جدول گزینه های احتمالی دو‌ کلمه متضاد وجود داشته باشد معمولا یکی از آنها جزو پاسخهاست.
  2. طراحان سوال می‌دانند که زبان آموزان گزینه هایی که به طور کلی با بافت متن خیلی خوب هماهنگ می‌شوند را با عجله انتخاب می‌کنند و معمولا کلماتی اینچنینی را به عنوان گزینه انحرافی انتخاب می‌کنند.
در صورتی که پاسخ کاملا واضح به نظر می‌رسد جمله و بافت متن را دوباره بررسی کنید که در دام گزینه انحرافی نیفتید!
5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط