ثبت‌نام عمومی کلاسهای حضوری ترم مرداد
سه نکته مهم در مورد سوالات Heading Matching

سه نکته مهم در مورد سوالات Heading Matching

سه نکته مهم در مورد سوالات Heading Matching 

  1. اگر در جمله اول پاراگرافها بخش هایی از Heading عینا تکرار شده باشد، به احتمال زیاد آن Heading گزینه انحرافی است.
  2. بر خلاف تصور، در بسیاری از پارگراف ها جمله اول برای تشخیص Heading تعیین کننده نیست.
  3. هدینگ هایی که مربوط به پیش بینی های مربوط به آینده است معمولا مربوط به پاراگراف های آخر است.
مقالات مرتبط