سه موضوع مهم در رایتینگ

سه موضوع مهم در رایتینگ

سه موضوع مهم در رایتینگ

در رایتینگ به سه موضوع Spelling، Punctuation و همینطور Part of speech دقت کنیم. توجه داشته باشید که مشکلات Spelling یا دیکته صحیح کلمات مربوط به مؤلفه ارزیابی Lexical resource است. همینطور اگر Part of speech کلمات را اشتباه بنویسیم از نمره Lexical resource ما کم می شود، اما اشتباهات Punctuation یا نقطه گذاری، نمره مؤلفه Grammar range and accuracy را از شما خواهد کاست.
نوشته های مرتبط