ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
زمانبندی صحیح در ریدینگ

زمانبندی صحیح در ریدینگ

زمانبندی صحیح در ریدینگ

با توجه به اینکه طول آزمون ریدینگ ۶۰ دقیقه است، برخی از زبان آموزان یا به طور کلی برای کل ۳ متن ۶۰ دقیقه زمانبندی می کنند و یا برای هر متن ۲۰ دقیقه را اختصاص می دهند که این کار می تواند توام با ریسک بالا ‌باشد. دلیل این امر این است که اگر متن اول به دلیل پیچیدگی های متن یا سوالات بیش از ۲۰ دقیقه طول بکشد استرس ایجاد شده کل آزمون را تحت تاثیر قرار می دهد. پیشنهاد می شود در تمرین های قبل از آزمون برای هر متن ۱۷ دقیقه زمان در نظر بگیرید و در روز آزمون زمانبندی ۱۷، ۱۸ و ۲۵ دقیقه برای متن اول تا سوم را بکار ببرید.
مقالات مرتبط