ثبت نام کلاسهای حضوری ترم تیرماه
در یک متن Reading چند لغت را می توانیم حدس بزنیم؟

در یک متن Reading چند لغت را می توانیم حدس بزنیم؟

در یک متن Reading چند لغت را می توانیم حدس بزنیم؟

  طبق تحقیقات انجام شده، باید ٩٨ درصد لغات یک متن را بدانیم تا بتوانیم ٢ درصد از لغات جدید را حدس بزنیم. این به این معناست که به طور متوسط از هر متن Reading نهایتا ٢٠ لغت را می توان بر اساس بافت متن حدس زد. بنابراین توصیه می شود اگر تعداد لغاتی که در متن نمیدانیم بیش از ٢٠ لغت است با خواندن یک منبع لغت دامنه واژگانی خود را گسترش دهیم.
مقالات مرتبط