شروع ثبت نام کلاسهای آنلاین ترم خرداد
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه
درک روند های کلی و مهم در رایتینگ تسک یک آکادمیک

درک روند های کلی و مهم در رایتینگ تسک یک آکادمیک

فهم درست و خلاصه کردن صحیح روند یا روندهای کلی و اصلی در تسک یک آکادمیک بسیار مهم است، در حدی که بدون آن نمره تسک اچیومنت task achievement شدیدا افت کرده و گرفتن نمره ای بیش از ۵٫۵ تقریباً غیر ممکن میشود. بدین منظور همیشه خوب است دو تا سه دقیقه کاملاً چارت یا گراف را نگاه کنیم و مهمترین فاکتور های آنرا در ذهن خلاصه کنیم و در پاراگراف اول یا آخر (فرقی نمی کند) به زبانی کاملاً روشن و ترجیحا به صورت مجهول بنویسیم.

تمرین زیر در همین راستا است. دقت نموده و آنرا انجام دهید. اورویو overview اول بهتر است یا دومی؟

writing task1
writing task1
  1. Although Europe has the greatest number of tourists, nearly 500 million in 2010, the Middle East and Asia had the greatest growth of tourists, increasing by 14.1% and 12.7% respectively
  2. In 2010, Europe had nearly 500 million tourists and increased by 3.3%, Asia and the pacific had just over 200 million tourists, a rise of 12.7%, Americas had almost 150 million tourists and increased by 6.4%, Africa rose by 7.3% with nearly 50 million tourists and the Middle East had just over 60 million tourists, an increase of 14.1%

پاسخ :

writing task1 answer
writing task1 answer
مقالات مرتبط