درس سوم : آغاز حرکت کشتی ها از استورنوی، در روز یکشنبه

درس سوم : آغاز حرکت کشتی ها از استورنوی، در روز یکشنبه

درس سوم : آغاز حرکت کشتی ها از استورنوی، در روز یکشنبه (Stornoway starts Sunday sailing)

اولین کشتی مسافربری که طبق برنامه روزهای یکشنبه از جزیره لوئیس، به مقصد خاک اصلی اسکاتلند، مسافر حمل و نقل می کند به راه افتاده است. طرفداران این برنامه می گویند حمل و نقل مسافر و بار در روز یکشنبه موجب رونق اقتصاد این جزیره خواهد شد ولی یک گروه کوچک از معترضین به این برنامه می گویند روز یکشنبه باید همچنان یک روز مقدس باقی بماند.

به گزارش گوش دهید

 

As cars lined up in the ferry terminal car park, protestors gathered in silence behind a banner. It read: Remember the Sabbath day to keep it holy

(Singing)

And as the vehicles rolled on to the boat the group of around a dozen joined in singing a psalm, and in prayer

(Man speaking)

There are many throughout these islands who still hold thy day holy

They see Sunday sailings as a breach of Gods commandments. But the ferry company, Caledonian MacBrayne, says it could be accused of breaking equality and human rights laws if it didnt run ferries seven days a week. Campaigners for the service say it will be good for tourism and the development of the island and offer local people freedom to choose when they travel. Passengers boarding the vessel explained why they support the service

(Male passenger speaking)

? People who object to it don’t have to use the ferry service on a Sunday, do they

(Female passenger speaking)

Well I think people have to move with the times, you know

(Crowd cheering)

As the ferry left Stornoway a crowd of several hundred gathered to cheer and clap and wave to those on board. Almost everyone agrees that seven day a week sailings will change Lewis. The question is whether the gains will be worth the loss of a distinctiveness which may now be gone forever

به کلمات گوش دهید

 

پلاکارد، قطعه پارچه یا کاغذی که شعار بر روی آن نوشته شده             a banner

Remember the Sabbath day to keep it holy (نقل از کتاب مقدس) فراموش نکن که حرمت روز مقدس را نگاه داری ( روز مقدس برای مسیحیان یکشنبه، برای مسلمانان جمعه و برای یهودیان شنبه است)

مزمور، سرود مذهبی                       a psalm

نقض، زیر پا گذاشتن قانون                 a breach

ده فرمان مقدس از بخش اول انجیل عهد عتیق         commandments

اداره کشتی های مسافربری را به عهده دارد           run ferries

در اینجا: کشتی مسافربری                      vessel

 با زمان پیش رفتن        move with the times

مزایایش بیشتر از ضررهایش خواهد بود، ارزشش را دارد         the gains will be worth the loss

تمایز، وجه مشخص                 distinctiveness

2.5/5 - (4 امتیاز)
مقالات مرتبط