درس بیست و دوم: زوما جواب آزمایش خود را آشکار کرد

درس بیست و دوم: زوما جواب آزمایش خود را آشکار کرد

درس بیست و دوم: زوما جواب آزمایش خود را آشکار کرد

Jacob Zuma
Jacob Zuma
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی آشکار کرده است که نه تنها آزمایش ایدز داده، بلکه جواب آن را نیز آشکار کرده است. او در مراسمی که به مناسبت آغاز برنامه جدید مبارزه با ایدز در این کشور برگزار شد، گفت که جواب آزمایش او منفی بوده و حامل ویروس اچ آی وی نیست.

به گزارش گوش دهید

 

President Zuma said he was revealing his HIV status to promote openness, and to eradicate the silence and stigma that accompanies the AIDS epidemic. He told a crowd at a hospital near Johannesburg that hed now had four tests – all negative. Mr Zumas sex life has been the focus of intense scrutiny and criticism in South Africa. He has three wives and has also admitted to having unprotected sex with other women

But if his private life is controversial, his public stance on AIDS has been broadly welcomed here. His predecessor, Thabo Mbeki, questioned mainstream AIDS science, and delayed the provision of life-saving drugs. Mr Zuma, in contrast, is taking a much more proactive role. The campaign hes now backing hopes to get 15 million people tested over the next year, and provide drugs to 80% of those needing them

South Africa is the worst affected country in the world. According to UN figures, almost one in eight people are HIV positive

Andrew Harding, BBC News

به کلمات گوش دهید

 

مردم را ترغیب کردن که صادقانه و آزادانه حرف بزنند           to promote openness

عاملی منفی را از بین بردن                       to eradicate

ننگ اجتماعی، تابو                              stigma

همه گیر                          epidemic

the focus of intense scrutiny محور بررسی های دقیق؛ در اینجا: شمار زیادی از مردم رفتار آقای زوما را با دقت دنبال می کنند

آمیزش جنسی پرخطر – بدون استفاده از کاندوم                 having unprotected sex

his private life is controversial زندگی خصوصی او (در اینجا منظور آقای زوماست)، سوال برانگیز بوده است

موضع علنی، افکار یا باورهایی که آشکارا ابراز شود                                  stance

به طور عمومی استقبال کرده اند                 broadly welcomed

نقش فعال تری بر عهده گرفته است          is taking a much more proactive role

5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط