شروع ثبت نام کلاسهای آنلاین ترم خرداد
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه
درس بیست و یکم : عرضه امضای آرمسترانگ برای فروش

درس بیست و یکم : عرضه امضای آرمسترانگ برای فروش

درس بیست و یکم : عرضه امضای آرمسترانگ برای فروش

armstrong
armstrong
یک نقشه پرواز آپولوی ۱۱ که نیل آرمسترانگ آن را امضا کرده در نیویورک به قیمت صد و پنجاه و دوهزار دلار به فروش رسیده است. این نقشه حاوی جزئیات فرود آمدن آپولوی ۱۱ در کره ماه است.

به گزارش گوش دهید

 

It was bound to be among the most popular items in the sale of space memorabilia at the Bonhams auction house in New York

And, in the end, the document bearing Neil Armstrong’s signature didn’t disappoint. It was sold for $152,000

Not a bad price for what some might describe as a simple piece of paper – except that besides the famous astronauts signature, the document also has, in Mr Armstrong’s handwriting, that famous phrase he coined

“One small step for a man – one giant leap for mankind”

به کلمات گوش دهید

 

فضانورد              astronaut

در اینجا: انتظار می رفت که….. (از اشیاء مورد توجه برای فروش) باشد           it was bound to be

یادگاری ها          memorabilia

مرکز حراج، حراج خانه       auction house

دارای، حاوی                bearing

امضاء              signature

قیمت خوب و مناسب       not a bad price

دستخط             handwriting

در اینجا: عبارتی که برای اولین بار آرمسترانگ آن را به کار برد ولی بعد معروف شد      phrase he coined

یک گام بسیار بزرگ، یک جهش         one giant leap

مقالات مرتبط