شروع ثبت‌نام کلاس‌های حضوری ترم فروردین
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه
درس یازدهم : چرا ما می خوابیم؟

درس یازدهم : چرا ما می خوابیم؟

درس یازدهم : چرا ما می خوابیم؟

مطالعاتی که به تازگی صورت گرفته ممکن است پاسخ یکی از معماهای بزرگ حل نشده جهان علوم را فراهم آورده باشد. این مطالعات نشان می دهد که حیوانات برای این می خوابند تا در محیطی که به سر می برند، کارآیی بیشتری داشته باشند.
why do we sleep
why do we sleep

به گزارش گوش دهید

 

Pythons, bats and giant armadillos are among the longest sleepers at over 18 hours a day. Human babies need 16 hours, and most of us probably feel we need around eight hours sleep to function well

Professor Jerry Seigel from the University of California, Los Angeles, conducted a study of the sleep times of a broad range of animals and found that they vary widely. Some, like migrating birds, can survive long periods without sleeping at all. He believes that shows sleep evolved to conserve energy

Jerry Seigel: Its animals that are needlessly active that will not survive, but animals that are most efficient and use their waking time to do vital functions, and are otherwise asleep that will survive

Sleep helps make best use of limited resources. In humans, when were awake, our brain accounts for 20% of the energy we use when just sitting around. Sleeping also makes us less likely to get injured and less likely to be detected by predators

Jon Stewart, BBC News

به کلمات گوش دهید

 

خوب کار کنند، وظیفه خود را به خوبی انجام دهند            to function well

طبف وسیعی از……            a broad range of

بسیار متفاوتند                    vary widely

پرندگان مهاجر              migrating birds

حفظ کردن، ذخیره کردن                      to conserve

که بدون جهت و هدف فعالیت می کنند       are needlessly active

حیاتی و مهم                                 vital

منابع محدود             limited resources

مجروح شدن                  to get injured

حیوانات شکارچی به وجود آنها پی ببرند، حیوانات شکارچی متوجه آنها شوند      detected by predators

1.5/5 - (2 امتیاز)
مقالات مرتبط