درس چهاردهم : بارش بی سابقه برف در پکن

درس چهاردهم : بارش بی سابقه برف در پکن

درس چهاردهم : بارش بی سابقه برف در پکن

snowfall در اثر بارش یک برف سنگین بی سابقه در پکن پایتخت چین، مدارس این شهر تعطیل شده است. بارش برف همچنین موجب لغو بسیاری از پروازهای بین المللی در این کشور شده است. از سال ۱۹۵۱ تا کنون، این سنگین ترین برفی است که در پکن آمده است.

به گزارش گوش دهید

 

Thousands were left stranded for a second day after the cold weather brought severe disruption to transport across the country

Some 30 highways have closed in the north of China and in Beijing the cities Capital airport saw 90% of flights cancelled or delayed on Sunday. By early Monday, around 40% of flights had been disrupted

In some parts of Beijing, 33cm of snow fell, the heaviest in more than half a century. Volunteers have taken to the streets with snow-shovels to clear the drifts. School children saw their new year holiday extended by the severe weather. Here and in neighbouring Tianjin they were given the day off

More snow is expected across the north of China, although Beijing is expected to remain clear, but temperatures in the capital, already at minus 14, could drop even further

به کلمات گوش دهید

 

سرگردان ماندند            left stranded

severe disruption مختل شدن جدی وضعیت، در اینجا: مسدود شدن جاده ها و لغو پرواز هواپیماها و تاخیر در برنامه رفت و آمد قطارها

در اینچا: نزدیک به……، حدود…..                    Some

داوطلبان                     Volunteers

پاروی برف روبی                  snow-shovels

انبوه برف های جمع شده، توده برف ها                          the drifts

ادامه یافت                           extended

در اینجا: درجه سرما ممکن است حتی بیشتر کاهش یابد            could drop even further

5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط