تکنیک های آیلتس – شماره ۱۲

ielts tips

چه وقت میتوانید حدس بزنید

اگر از جواب خود اطمینان ندارید، میتوانید حدس بزنید انهم به دو دلیل:

  1. جواب منفی در امتحان آیلتس نمره منفی ندارد
  2. خالی گذاشتن پاسخنامه میتواند باعث شود که جوابهای درست را جابجا بنویسید. بنابراین حتی الامکان خالی نگذارید.
خروج از نسخه موبایل