تکنیک های آیلتس – شماره ۹

تکنیک های آیلتس شماره ۹

آیا در ریدینگ وقت کم می آورید؟

راهکارهایی برای ریدینگ

اگر سوالی را نمیتوانید پاسخ بدهید ، وقت خود را روی آن سوال تلف نکنید و به سراغ سوالات بعدی بروید و در آخر برگردید. هدینگ ها و جملات اول هر پاراگراف را بخوانید تا دید کلی نسبت به هر پاراگراف پیدا کنید . این روش به شما کمک میکند تا پاسخهارا بهتر پیدا کنید. لغت به لغت نخوانید. در نظر داشته باشید هدف یافتن اطلاعات لازم برای پاسخگویی به سوالات میباشد نه توجه به تک تک کلمات .
نوشته های مرتبط