ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
توصیه ای برای پارت دوم اسپیکینگ

توصیه ای برای پارت دوم اسپیکینگ

توصیه ای برای پارت دوم اسپیکینگ

یکی از مشکلات زبان آموزان در پارت دوم اسپیکینگ این است که نمی توانند زمان را به خوبی مدیریت کنند و معمولا در دو ثانیه اول سه بخش اول سوال را بیان می کنند و به ناچار کل زمان باقی مانده را به بخش چهارم سوال می پردازند که این امر عمدتا منتج به حرف های تکراری و سر در گمی زبان آموز می شود . توصیه می شود که زبان آموزان در مورد هریک از موارد اول تا سوم تسک کارد با جزییات بیشتر صحبت کنند  به نحوی که حداقل یک دقیقه را صحبت کرده باشند و سپس به بخش چهارم سوال که معمولا بیان علت است بپردازند .
مقالات مرتبط