توصیه ‌هایی برای Listening در روز آزمون آیلتس

توصیه ‌هایی برای Listening در روز آزمون آیلتس

توصیه ‌هایی برای Listening در روز آزمون آیلتس

1- ابتدای هر بخش، سوالات مربوط به همان بخش را قبل از پخش صدا بخوانید. (گاهی توصیه می‌شود که کل زمان قسمت یک را به پارت 3 یا 4 اختصاص دهید. در صورتی که هنگام تمرین عملکرد خوبی داشتید، این شیوه نیز توصیه می‌شود.) 2- بعد از پایان هر بخش به بخش بعدی رفته و سوالات آن را بخوانید و از ماندن در بخش قبل پرهیز کنید. اگر از املای پاسخ های خود مطمئن هستید، توصیه می‌شود که حتی ۳۰ ثانیه آخر هر سکشن را نیز به سکشن بعدی اختصاص دهید! 3- به محدودیت لغات دقت کنید و بیشتر از تعداد خواسته شده ننویسید؛ چون پاسخ کاملا غلط می‌شود. 4- به کلمات کلیدی و مترادف آنها دقت کنید چون ممکن است آنچه شما در کاغذ می‌بینید مترادفش در فایل صوتی گفته شود. (دقت کنید که در سوال‌ های fill in the gap این مترادف‌ها را به عنوان پاسخ در پاسخنامه ننویسید! اینها کمکی هستند برای یافتن پاسخ اصلی.)
نوشته های مرتبط