ثبت‌نام عمومی کلاسهای حضوری ترم مرداد
علائم تغییر گفتمان در اسپیکینگ و رایتینگ

علائم تغییر گفتمان در اسپیکینگ و رایتینگ

هنگامی که بحث را به نقطه دیگری میبریم ( ایجاد تضاد، نشان دادن شباهت ها، ذکر مثال، اضافه کردن ادله…) از دیسکورس مارکر ها یا علائم تغییر گفتمان استفاده میکنیم. شایان ذکر است که استفاده درست و وسیع از این عبارت ها، یکی از آستانه های ورود به نمره هفت در اسپیکینگ و رایتینگ است. در صفحه زیر، یازده نوع مختلف discourse markers و کاربرد آنها در رایتینگ و اسپیکینگ توضیح داده شده است. با مطالعه کامل و دقیق آنها، سعی کنید در هر تسک رایتینگ و هر پارت اسپیکینگ از حداقل پنج مارکر متفاوت استفاده کنید. دقت کنید که کلید موفقیت و نمره بیشتر، تنوع در استفاده است و نه استفاده بیش از حد.

http://www4.fe.uc.pt/english/dms.htm

مقالات مرتبط