ثبت نام کلاسهای آنلاین ترم مرداد
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه
تعداد كلمات و شمارش آن براى رايتينگ ، ليسنينگ و ريدينگ آيلتس

تعداد كلمات و شمارش آن براى رايتينگ ، ليسنينگ و ريدينگ آيلتس

تعداد كلمات و شمارش آن براى رايتينگ ، ليسنينگ و ريدينگ آيلتس

براى اولين تسك رايتينگ نياز به ١٥٠ واژه و براى تسك دوم به ٢٥٠ واژه نياز داريم، هر چند كه توصيه مى شود اندكى بيشتر بنويسيد، اما كلمات را چگونه بايد شمرد؟ در پاسخ به سوالات تسك ليسنينگ و ريدينگ نيز مى بايست با توجه به دستور سوال تعداد كلمات و اعداد را مطابق با آن وارد كنيم. اعداد، تاريخ ها و زمان ها يك كلمه محسوب مى شوند. براى مثال: ‌‎2500 = يك كلمه ‏8:30 AM = يك كلمه ‌‎1.25.2016 = يك كلمه اما در ليسنينگ و ريدينگ تمامى اين موارد يك عدد محسوب مى شوند. به اين ترتيب: ‌‎2500 = يك عدد ‏8:30 AM = يك عدد ‌‎1.25.2016 = يك عدد تاريخ هايى كه به صورت تركيبى از كلمه و عدد نوشته مى شوند اين گونه محاسبه مى شوند: ‏25th July = يك كلمه و يك عدد سيمبل ها يا همان علائمى كه همراه با اعداد نوشته مى شوند، شمرده نمى شوند. براى مثال: ‌‎90% = يك عدد اما ‏90 percent = يك عدد و يك كلمه
  • تمامى كلمات كوچك نظير “a” ، “an” ، “the” يك كلمه محسوب مى شوند.
  • تمامى حروف اضافه “in” ، “on” ، “at”، و غيره يك كلمه محسوب مى شوند.
  • كلمات تركيبى كه با خط تيره به هم وصل شده اند نيز يك كلمه محسوب مى شوند. مثل:
‏State-of-the-art = يك كلمه
  • كلمات مركب كه به صورت يك كلمه نوشته مى شوند، يك كلمه محسوب مى شوند:
‏Whiteboard = يك كلمه
  • كلمات مركب كه به صورت دو كلمه مجزا نوشته مى شوند، دو كلمه محسوب مى شوند:
‏School workshop = دو كلمه
  • هر چيزى كه داخل پرانتز و گيومه هم قرار دهيد شمرده مى شود.
مقالات مرتبط