تصحیح گرامری در اسپیکینگ جایز است ؟

تصحیح گرامری در اسپیکینگ جایز است ؟

  سوال: من هنگام مصاحبه اسپیکینگ، گاهی به خطای گرامری خود پی میبرم. آیا باید بازگشته و غلط را تصحیح کنم؟ پاسخ: ایرادی در بازگشت و تصحیح گرامر وجود ندارد، به شرطی که این امر لطمه‌ای به روان صحبت کردن(fluency ) شما وارد نکند( که عملاً این لطمه وارد می شود!) . از نظر آماری معمولاً در زبان آموزان ایرانی این قضیه به ضرر آنهاست و ما آنرا اصلاً توصیه نمی کنیم. ممتحن معمولاً پس از چند جمله متوجه میشود که آن خطا لحظه ای بوده و تداوم ندارد و نمره‌ای کم نمیکند. اما اگر شما مدام self correction انجام دهید، ضربه شدیدی به نمره روان صحبت کردن خود زده اید.
5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط