ثبت‌نام عمومی کلاسهای حضوری ترم مرداد
تست های گرامر در رایتینگ و اسپیکینگ

تست های گرامر در رایتینگ و اسپیکینگ

  استفاده درست و مرتب از قیود و صفت ها در آیلتس داراى اهمیت زیادی است. تست های چند گزینه اى زیر را انجام دهید و سپس با پاسخنامه چک کنید و بعد از آن اشتباهات خود را تحلیل نموده و سعی نمایید در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس از آنها اجتناب کنید.
Adjectives Adverbs Structure – Test 1
Adjectives Adverbs Structure – Test 1 (Answer)
مقالات مرتبط