بهترین تمرین برای کسب نمره کامل تسک یک آکادمیک

بهترین تمرین برای کسب نمره کامل تسک یک آکادمیک

پس از آشنایی اولیه با این گونه از تسک ها، یکی از بهترین راه ها برای فهم بهتر تسک (و طبعاً نمره‌ای عالی در task achievement: ضعف عمومی داوطلبان ایرانی)، خواندن یک نمونه بالای هفت و “سپس” دیدن چارت یا نمودار یا جدول… است. یعنی اول مثال بالای هفت را ببینید و با خواندن مثال، شکل را در ذهن خود تجسم نمایید. سپس طبق درک خود چارت یا جدول.. را بکشید و سپس با عمیق تر شدن در بدنه رایتینگ، جزئیات ریز و عددی را نیز وارد شکل نمایید. پس از آن، هنگامی که دیگر چیزی برای وارد کردن نداشتید، به شکل اصلی رجوع کنید و تفاوت های آنرا با شکلی که خودتان کشیده اید، بیابید. ببینید از چه نکاتی غافل شده‌اید یا اینکه به چه چیزهایی بیش از حد بها داده اید.

تمرین: با توجه (خواندن +تعمق) به متن زیر ، شکل آنرا با جزییات و عدد و رقم بکشید.

The table provides information on the amount of chocolate eaten in a range of different countries in the world. It illustrates the number of kilos per head in 2002 and presents a breakdown of these figures for men and women

Total chocolate consumption ranges from 0.9 to 10.3 kilos per head. The country with the highest consumption of chocolate is Switzerland, where an average of 10.3 kilos were consumed per person

In Austria we see a very similar consumption pattern. By contrast, Brazilians ate the least amount of chocolate

As far as consumption for men and women is concerned, there is generally little difference between the two. In most cases, women ate roughly the same amount of chocolate as men. The only countries where this is not the case are Belgium and Austria, where women eat almost twice as much as men

Overall it seems that very different quantities of chocolate are eaten around the world but, generally, this product is more popular in Europe than elsewhere

جدولی که نمونه پاسخ فوق از آن استخراج شده بود.  
chacolate-consumption
chacolate-consumption

دقت کنید که لزومی ندارد “همه” اطلاعات را منتقل کنیم: فقط روندها و اطلاعات تعیین کننده و اصلی ! اورویو یا دید کلی متن هم با توجه به شکل قابل توجه است. چقدر شکلی که کشیده بودید شبیه این جدول بود؟ Source: action plan

5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط