ثبت‌نام عمومی کلاسهای حضوری ترم مرداد
بایدها و نبایدها در رایتینگ تسک یک جنرال و آکادمیک

بایدها و نبایدها در رایتینگ تسک یک جنرال و آکادمیک

بایدها و نبایدها در رایتینگ تسک یک جنرال و آکادمیک

۱- همیشه متن خود را با پارافریز کردن سوال آغاز نمایید. این امر باعث می‌شود خارج از موضوع یا off topic ننویسید. ۲- در تسک یک آکادمیک، همیشه هر ادعایی را با عدد و رقم ساپورت کنید. ۳- در تسک یک جنرال و آکادمیک اصطلاح in conclusion استفاده نکنید. ۴- در تسک یک آکادمیک به هیچ وجه نظر شخصی خود را عنوان نکنید: صرفاً توضیح نمودار یا چارت… ۵- حتی هنگام نوشتن نامه به یک دوست در تسک یک جنرال، اجازه کاملاً غیر رسمی نوشتن نداریم، فقط کمی نیمه رسمی. همچنین “حال و احوال کردن” در این مورد مجاز نیست. ۶- در تسک یک آکادمیک موظفیم در انتهای متن یا در ابتدا یک دید کلی یا overview ارائه کنیم. در صورت نبود overview نباید انتظار نمره‌ای بیش از پنج و نیم را داشت. ۷- همیشه هدف خود از نامه تسک یک جنرال را در ابتدای نامه با عبارت I am writing to… مشخص نمایید. در صورت مشخص نبودن هدف نوشته شدن نامه، نمره‌ای بیش از شش به شما تعلق نمی‌گیرد.
مقالات مرتبط