یک ایراد پر تکرار گرامری در رایتینگ آیلتس

یک ایراد پر تکرار گرامری در رایتینگ آیلتس

 1.  The water dripping from the roofs
 2.  The speaker interested me in his subject
 3.  The lecture interesting to those who want jobs
 4.  The table covered with a yellow cloth
 5.  A yellow cloth covered the table
 6.  A professor giving a lecture
 7.  The work begun none too soon
 8. The work has been done excellently
 9.  The fellow to go to the farm with me
 10.  They were know as good fellows
یکی از ایراد های پر بسامد در رایتینگ کندیدت های ایرانی که نمره زیادی از بخش گرامر کم می‌کند، کامل نکردن “کلاز های وابسته” است. به این معنی که زبان آموز به علت ضعف گرامر و یا عجله هنگام نوشتن، دقت لازم را در کامل کردن کلاز انجام نمیدهد ( معمولاً با جا انداختن فعل و یا اشتباه گرفتن فاعل و مفعول و عدم نقطه گذاری در انتهای جمله). به این کلاز های وابسته ناکامل معمولاً verbal گفته می‌شود. مبحث را در یک کتاب گرامر مرور کنید و تمرین فوق  را انجام دهید: برخی از آیتم ها، جمله کامل و صحیح هستند و فقط به نقطه گذاری در انتهای جمله نیاز دارند، و برخی نیز کلاز های وابسته ناکامل هستند: آنها را با واژگان و عبارت های مناسب کامل نموده و سپس نقطه گذاری کنید. نکته: اشتباهات بالا بیش از آنچه به نظر می رسد در رایتینگ ها به نمره شما ضربه می‌زند زیرا هم از گرامر و هم به علت ابهام از Task Response نمره کم می کند. جملات مشخص شده با رنگ سبز نیاز به تصحیح نداشتند دقت کنید که این ها فقط نمونه هستند و شما میتوانید با استفاده از واژگان و گرامر متفاوت تعداد زیادی پاسخ درست دیگر بسازید.
 1. .The water dripping from the roofs WAS COLD
 2. .The speaker interested me in his subject
 3. .The lecture IS interesting to those who want jobs
 4.  .The table covered with a yellow cloth WAS BREATHTAKINGLY BEAUTIFUL
 5. .A yellow cloth covered the table
 6.  .A professor giving a lecture IS USUALLY WATCHING HER NOTES
 7. .The work begun none too soon WILL USUALLY BE ACCOMPLISHED ON TIME
 8. .The work has been done excellently
 9.  .The fellow to go to the farm with me MUST BE POWERFUL
 10. .They were known as good fellows
5/5 - (2 امتیاز)
مقالات مرتبط