شروع ثبت نام کلاسهای آنلاین ترم خرداد
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه
ایدیوم ها و اصطلاحات ایدیوماتیک

ایدیوم ها و اصطلاحات ایدیوماتیک

برای کسب نمره هفت و بالاتر در بخش “دانش واژگانى” در اسپیکینگ و رایتینگ، شما موظفید از اصطلاحات ایدیوماتیک به صورت وسیع و صحیح استفاده کنید. دقت کنید که اصطلاحات ایدیوماتیک همان “واژگان یا ترکیبی از واژگان عادی” هستند که در معنایی غیر از معنای عادی خود به کار رفته‌اند. مثلاً افعال چند کلمه ای اکثرا معنای اصطلاحی یا ایدیوماتیک دارند و بر خلاف تصور عامه، اکثر آنها رسمی و قابل استفاده در رایتینگ می باشند. سعی کنید در هر تسک رایتینگ و هر پارت اسپیکینگ از چند اصطلاح و phrasal verb مناسب استفاده کنید. فایل زیر شامل برخی اصطلاحات ایدیوماتیک و فریزال ورب برای استفاده در اسپیکینگ و رایتینگ است. سعی کنید به صورت دقیق و به جا از آنها استفاده نمایید.
Essential Idioms In English Phrasal verbs and Collocations
مقالات مرتبط