ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
اصطلاحات ایدیوماتیک در اسپیکینگ و رایتینگ

اصطلاحات ایدیوماتیک در اسپیکینگ و رایتینگ

  اصطلاحات ایدیوماتیک لازمه نمره هفت و بالاتر هستند و در سراسر اسپیکینگ و رایتینگ باید توسط اگزمینر شنیده و دیده شوند. دقت کنید که این اصطلاحات لزوماً idiom نیستند و میتوانند فعل های چند کلمه‌ای یا هر ترکیبی که در غیر از معنای اصلی خود به کار رفته، باشند. اکثر این اصطلاحات میتوانند کالوکیشن باشند. تمرین: معادل اصطلاحات زیر را در انگلیسى بیابید و در جملات خود به کار برید :
 1. تغییر اساسی
 2. شیوه ساده لوحانه
 3. از کاه کوه ساختن
 4. جهل مطلق
 5. تعداد بسیار زیاد
 6. حیطه نفوذ
 7. بازار رو به شکوفایی
 8. صفات شخصیتی
 9. تاثیر بر عکس
 10. انسان منزوی
پاسخ ها :
 1. Paradigm shift
 2. Too narrow an approach
 3. Making a mountain out of a molehill
 4. Sheer ignorance
 5. Sheer number
 6. Sphere of influence
 7. Bull market
 8. Personality traits
 9. Adverse impact
 10. Lone wolf
مقالات مرتبط