ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
اصطلاحات ایدیوماتیک در اسپیکینگ و رایتینگ

اصطلاحات ایدیوماتیک در اسپیکینگ و رایتینگ

  ایدیوم ها یا اصطلاحات، در صورت بیش از حد غیر رسمی نبودن، میتوانند نمره ی واژگان یا lexical Resource را در رایتینگ و اسپیکینگ بالا ببرند.( لازمه نمره هفت و بالاتر استفاده از این اصطلاحات است). کوییز کوتاه زیر را انجام دهید، سپس تلاش کنید در اسپیکینگ خود هر دقیقه یک بار از یکی از آنها استفاده کنید. در رایتینگ فقط در صورت مناسب بافت تسک میتوانید از این اصطلاحات استفاده نمایید.
English Idioms Quiz
هشدار! استفاده بیش از حد از این اصطلاحات تاثیر عکس دارد و به نفع نمره شما نیست.
مقالات مرتبط