ثبت نام کلاسهای حضوری ترم تیرماه
افعال چند کلمه‌ای یا phrasal verbs

افعال چند کلمه‌ای یا phrasal verbs

افعال چند کلمه‌ای یا phrasal verbs بخش مهمی از نمره واژگان را در رایتینگ و اسپیکینگ تشکیل می‌دهند و در هر صورتی به شکل تک واژه‌ای خود ارجحیت دارند. استفاده از put up with نسبت به tolerate که هم معنی آن است، نمره بهتری برای شما به ارمغان می آورد. تمرین : کوییز کوتاه زیر را انجام دهید و سعی کنید از پاسخ های آن در اسپیکینگ و رایتینگ خود استفاده حداکثری نمایید.

[wpdm_package id=1449 template=”link-template-calltoaction3.php”]

مقالات مرتبط