ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
اشتباه هاى رایج در املاء (spelling)

اشتباه هاى رایج در املاء (spelling)

  دقت شود که همه غلط هاى املایى بلا استثنا در لیسینینگ و ریدینگ کل نمره آن سوال را از شما مى گیرند و غلط محاسبه مى شود و در رایتینگ نیز از فاکتور LR یا دانش واژگانى شما به طور قابل ملاحظه اى نمره کم مى کند. واژه سمت چپ غلط رایج و سمت راست شکل صحیح آن است.

develope / develop throgh / through enviroment / environment analisys / analysis necesary / necessary sychology / psychology univercity / university interst / interest buzines / business diffrence / differen

مقالات مرتبط