از ویرایش رایتینگ غافل نشوید

از ویرایش رایتینگ غافل نشوید

از ویرایش رایتینگ غافل نشوید

بر طبق یک بررسی به طور میانگین ۷-۸ مورد از اشتباهات دیکته ای، گرامری و واژگانی پس از بازنگری مقاله توسط خود زبان آموز قابل اصلاح است. بنابراین حتما توصیه می شود که زمان بندی شما در رایتینگ به گونه ای باشد که در task 1 حدود ۲ دقیقه و در task 2 بین ۳-۴ دقیقه را به ویرایش مقاله خود اختصاص دهید. این ویرایش میتواند نیم الی یک نمره اضافه برای شما به ارمغان بیاورد!
امتیاز شما post
مقالات مرتبط