آیا در ریدینگ برای یافتن Heading فقط باید جمله اول پاراگراف خواند؟

0
636
ielts tips

آیا در ریدینگ برای یافتن Heading فقط باید جمله اول پاراگراف خواند؟

گرچه در بسیاری از پاراگراف ها مهمترین بخش اطلاعاتی پاراگراف در جمله اول واقع شده است اما در تعداد زیادی از پاراگراف ها ابتدا مقدمه‌ای مطرح می شود و سپس نکته اصلی پاراگراف در وسط یا آخر پاراگراف مطرح می شود.

بنابراین دقت کنید که خواندن جمله اول کافی نیست.

ضمنا در برخی از پاراگراف ها heading بر اساس برداشت کلی پاراگراف است و حتما باید کل پاراگراف با دقت خوانده شود.

آیا در ریدینگ برای یافتن Heading فقط باید جمله اول پاراگراف خواند؟
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی