آیا در ریدینگ برای یافتن Heading فقط باید جمله اول پاراگراف خواند؟

آیا در ریدینگ برای یافتن Heading فقط باید جمله اول پاراگراف خواند؟

آیا در ریدینگ برای یافتن Heading فقط باید جمله اول پاراگراف خواند؟

گرچه در بسیاری از پاراگراف ها مهمترین بخش اطلاعاتی پاراگراف در جمله اول واقع شده است اما در تعداد زیادی از پاراگراف ها ابتدا مقدمه‌ای مطرح می شود و سپس نکته اصلی پاراگراف در وسط یا آخر پاراگراف مطرح می شود. بنابراین دقت کنید که خواندن جمله اول کافی نیست. ضمنا در برخی از پاراگراف ها heading بر اساس برداشت کلی پاراگراف است و حتما باید کل پاراگراف با دقت خوانده شود.
5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط